Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze Cookie- en privacy-policy.

2000+ artikelen op voorraad 2000+ artikelen op voorraad
Levering 1-3 werkdagen Levering 1-3 werkdagen
Minimale ordergrootte €200,- Minimale ordergrootte €200,-
Gratis levering in NL vanaf €1.000,- Gratis levering in NL vanaf €1.000,-

Duif spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en daarop een zo accuaat mogelijke weergave van het aanbod van Duif weer te geven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de site nog inmiddels uitverkochte producten bevat of dat deze anderszins onvolledig is danwel dat er onjuiste informatie op voorkomt. Alle voorbeelden, afbeeldingen en specificaties dienen slechts tot het geven van een algemene indruk van het aangebodene.

Aan afwijkingen van het geleverde product ten opzichte van de informatie op de website, waaronder het ontbreken van eigenschappen die producten volgens de specificaties zouden hebben, kunnen geen rechten worden ontleend, met name niet het recht om betaling of ontvangst van bestelde producten te weigeren. Ook kan het voorkomen dat een onjuiste prijs wordt genoemd. Duif is steeds gerechtigd de juiste prijs in rekening te brengen. Zij is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van wie of van welke aard ook, ten gevolge van onvolledige of onjuiste informatie op haar website.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden producten, de website en alle onderdelen daarvan liggen bij Duif en haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst tot overdracht van deze rechten,blijven deze rechten bij Duif en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duif, behoudens voor zover dat gebeurt voor eigen intern gebruik door de klant van Duif.

Het gebruik van de website is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Duif is op geen enkele manier aansprakelijk voor storingen in het functioneren van haar website, van welke aard die ook mogen zijn, en voor de gevolgen die uit het gebruik van de website voor de gebruiker voortvloeien.

Op alle bestellingen die via de website worden geplaatst zijn de algemene voorwaarden van Duif van toepassing. U kunt deze voorwaarden inzien en downloaden via deze link.